Featured

Meer dan een museumMEER DAN EEN MUSEUM
opdracht:
schrijven tekst profielbrochure
opdrachtgever:
Hunebedcentrum

Reestbiografie LANDSCHAPSBIOGRAFIE REESTDAL
opdracht:
schrijven tekst brochure
opdrachtgever:
Het Drentse Landschap en Landschap Overijssel

 AmbachtmakelaarAMBACHTMAKELAAR

opdracht:
schrijven free publicity materiaal
opdrachtgever:
De Hondsrug Geopark

Geopark PublieksfolderALGEMENE FOLDER GEOPARK

opdracht:
schrijven tekst publieksfolder
opdrachtgever:
Geopark de Hondsrug

Publieksfolder HunebedcentrumFOLDER HUNEBEDCENTRUM

opdracht:
schrijven tekst publieksfolder
opdrachtgever:
Hunebedcentrum Borger

Publieksfolder HDLHET DRENTSE LANDSCHAP

opdracht:
schrijven algemene folder
opdrachtgever:
Het Drentse Landschap