AFSPRAKEN MET OPDRACHTGEVERS

Een nieuwe klus begint vrijwel altijd met een oriëntatiefase waarin de nodige vrijheid naar beide kanten blijft bestaan. In beginsel worden er pas kosten in rekening gebracht zodra er een opdracht overeengekomen is.

Offerte
Vrijwel altijd werkt Boivin Tekstproducties op offertebasis.
Uitgangspunt in de offerte is op dit moment een basis-uurtarief van € 85,00 (excl. btw).
In het uurtarief zijn de reguliere onkosten en de reis- en verblijfkosten opgenomen.

Planning
Gelet op de drukke werkzaamheden moeten opdrachten enige tijd van tevoren gepland worden.
Opdrachten die meer dan één werkdag kosten, moeten enkele weken van tevoren vastgelegd worden.

Leveringsvoorwaarden
Leveringen vinden plaats op basis van de Algemene Voorwaarden van Boivin Tekstproducties. Deze zijn afgeleid van de Algemene Voorwaarden van de vereniging Tekstnet, de Nederlandse beroepsvereniging van tekstschrijvers.
Download de Algemene Voorwaarden van Boivin Tekstproducties

Ingeschreven in het Handelsregister Meppel onder nummer 04062998
BTW-ID    NL001216007B35