Reestbiografie LANDSCHAPSBIOGRAFIE REESTDAL
opdracht:
schrijven tekst brochure
opdrachtgever:
Het Drentse Landschap en Landschap Overijssel

Landschap Overijssel en Het Drentse Landschap zetten zich al vanaf de jaren vijftig en zestig in om het unieke landschap van het Reestdal te bewaren. De Reest vormt de grens van Drenthe en Overijssel en deze bijzondere omstandigheid heeft ervoor gezorgd dat de Reest eeuwenlang zijn eigen gang kon blijven gaan.

Om hun werk in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen blijven doen hebben beide natuurorganisaties het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd om een landschapsbiografie te maken om de ontwikkeling van het landschap in de loop van de tijd vast te leggen.
In het voorjaar van 2023 legde een team van onderzoekers onder leiding van prof. Theo Spek en prof. Ab Grootjans hun bevindingen vast in het Historisch-landschapsecologisch onderzoek Reestdal.
Landschap Overijssel en Het Drentse Landschap gebruiken het onderzoek om hun Landschapsvisie Reestdal te maken die begin 2024 zal verschijnen.

Voor Landschap Overijssel en Het Drentse Landschap maakte ik de brochure Gevormd en bewaard door de tijd om voor een breed publiek dit ‘levensverhaal’ van de Reest te vertellen.  In de brochure laten we een landschap zien waarvan de middeleeuwse wortels tot op de dag van vandaag zichtbaar gebleven zijn. Interessant onderdeel van dat verhaal is hoe de verschillen in de landschappen in de beneden-, midden- en bovenloop van de Reest zijn ontstaan. (november 2023)

Brochure Gevormd en bewaard door de tijd als pdf