Disclaimer

U hebt het recht om de informatie op www.boivin.nl te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de site kan een inbreuk op intellectuele rechten en publicatierechten opleveren.

Bij het ontwikkelen en het onderhoud van www.boivin.nl wordt alle zorg besteed aan een actueel en toegankelijk aanbod van de informatie. Bovendien is de site voortdurend in ontwikkeling.
De inhoud van www.boivin.nl wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Boivin Tekstproducties kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie.

De links naar andere sites houden geen instemming met de inhoud van de betreffende sites in.
De links worden u enkel ter informatie aangeboden.

Colofon

www.boivin.nl maakt voor deze site gebruik van Joomla Open Source CMS.

Basisstructuur en basisteksten   Bertus Boivin, Boivin Tekstproducties, Assen
Basis grafisch ontwerp   Erik Heijthekker, Grafiplan, Geeuwenbrug
Webdesign, CMS - structuur en technische realisatie - www.berd.nl

© Bertus Boivin/Boivin Tekstproducties, Assen, 2007-2021