De ReestDE REEST

opdracht:
schrijven jubileumboek
opdrachtgever:
Het Drentse Landschap

In 2014 bestond Stichting Het Drentse Landschap tachtig jaar. Het was een mooie gelegenheid om iets bijzonders te doen. Het Drentse Landschap besloot een boek over de Reest maken om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met haar allermooiste beek. ‘Een boek waarvan je gaat kwijlen als je erin bladert’, aldus directeur Eric van der Bilt van Het Drentse Landschap in het Dagblad van het Noorden.

Er is in het verleden al veel over de Reest gepubliceerd, maar een boek waarin de beek zich in al zijn schoonheid kan laten zien en waarin het hele verhaal te lezen staat, was er nog niet.
Het Drentse Landschap gaf drie fotografen de opdracht om de Reest in beelden vast te leggen. Drie fotografen die op heel verschillende manier naar de wereld kijken: Harry Cock legde het landschap van het Reestdal vast, Sake Elzinga laat het culturele erfgoed langs de beek zien en Henkjan Kievit fotografeerde de natuur vier seizoenen lang.

Ik kreeg de opdracht om de tekst van het boek te schrijven. De afgelopen jaren heb ik al veel over de geschiedenis van het landschap in het Reestdal geschreven. Deze opdracht was echter veel ruimer. Er lag minstens een halve meter aan wetenschappelijk onderzoek en beleidsnota’s over ruim veertig jaar natuur- en landschapsontwikkeling in het Reestdal. Lijvig en degelijk werk van biologen, ecologen, historici, historisch-geografen, hydrologen, kunsthistorici, landschapsarchitecten enzovoort dat de lezer in hapklare brokken moest worden voorgeschoteld.
Samen met Eric van der Bilt en Sonja van der Meer hebben we gezocht naar de beste manier om dit complexe verhaal te presenteren. Toen we die vorm eenmaal te pakken hadden, schreef het boek zich bij wijze van spreken vanzelf…

Albert Smit van ga creatief in Meppel maakte van De Reest, Beelden van een beek een fantastisch boek. Het telt 228 pagina’s en kost 24,95 euro (ISBN 978.90.803447.0.9). Het boek is te bestellen in de boekhandel en via de webshop van Het Drentse Landschap op www.drentslandschap.nl.

Ed van Tellingen besteedde op 25 maart en 22 april 2014 uitgebreid aandacht aan De Reest in het Dagblad van het Noorden.
In het april-nummer van het blad Landleven schreef Arjan Wijnstra uitgebreid over het boek in zijn fotoreportage Grote verschillen in het Reestdal (2014-04) (2015-04)