RheebruggenLANDGOED RHEEBRUGGEN

opdracht:
schrijven boek over cultureel erfgoed
opdrachtgever:
Het Drentse Landschap

In het najaar van 2009 verscheen het boek Have en goed ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Het Drentse Landschap. De uitgave was een zodanig succes dat de stichting en Uitgeverij Van Gorcum besloten om de serie Cultuurschatten van Drenthe in het leven te roepen. Er komen per jaar twee deeltjes over het cultureel erfgoed dat Het Drentse Landschap bezit.

Ik kreeg de opdracht om een eerste deel te schrijven over het Landgoed Rheebruggen dat bij de Oude Vaart tussen Uffelte en Ansen ligt.
De ondertitel van het boek werd ‘Een goed bewaard geheim’. Een citaat uit de flaptekst:
Veel mensen kennen Rheebruggen niet. Degenen die het prachtige landgoed wél kennen, lijken dat het liefst voor zichzelf te houden. Rheebruggen hoort dan ook tot de best bewaarde geheimen van Drenthe…
De geschiedenis van Landgoed Rheebruggen gaat terug naar de middeleeuwen. Historicus Bertus Boivin neemt u mee naar de vijftiende eeuw. Dan wordt op een hooggelegen plek langs de Olde Aa het ‘guyt to Rederbruggen’ gesticht. Rond 1555 bouwt de familie Van den Clooster hier het belangrijke Huis Rheebruggen. Het huis is allang afgebroken. Vier monumentale oude boerderijen houden de herinnering aan het deftige landgoed van weleer moeiteloos in stand.


Voor het schrijven van het boek had ik drie belangrijke bronnen tot mijn beschikking. Het oudste onderzoek is van de hand van dr. J. Heringa die het artikel ‘Uit de geschiedenis van Rheebruggen’ publiceerde in de Nieuwe Drentse Volksalmanak 1975. Geïnspireerd door Heringa schreef Theo Spek de studie ‘Het esdorpenlandschap in de marke Ansen’ die onderdeel ging uitmaken van zijn disertatie Het Drentse Esdorpenlandschap (2004).
De meest curieuze bron was een manuscript van de heren H. Koops van ’t Jagt en J.K. Schendelaar met tal van prachtige details over het landgoed en het huis en zijn bewoners.

Dat het een buitengewoon fraai boek werd, is met name op het conto van fotograaf Hans Dekker te schrijven. Hij legde het landgoed vast in tientallen foto’s.
Sonja van der Meer en Ellen Gommers begeleidden het project namens resp. Het Drentse Landschap en Van Gorcum. Lucien Wink van de studio van Van Gorcum tekende voor de vormgeving.

Klik  hier voor het artikel over het boek in he Kwartaalblad Het Drentse Landschap van december 2011.
Het 132 pagina’s tellende boek (ISBN 9 789023 247821) is te koop in de boekhandel en via de webwinkel van Het Drentse Landschap op www.drentslandschap.nl. Het boek kost 24,50 euro. (2011-12)