FlintFLINT, ZWERVER UIT DE OERTIJD

opdracht:
eindredactie publieksboek
opdrachtgever:
Van Gorcum Assen

Tekstdichter en muzikant Egbert Meijers ontwikkelde een jaar of zeven geleden een diepgaande liefde voor de flint (het Drentse woord voor zwerfkei). Egbert las alles wat er over flinten te lezen viel, en sprak met iedereen die op de een of andere manier iets met flinten had.
Egbert besloot Flint te gaan schrijven en betrok al snel fotograaf Rudy Leukfeldt in het complot. Rudy ging enthousiast op weg en fotografeerde zo ongeveer alle flinten die zijn pad kruisten.
Gevolg van deze exercitie was dat er eind 2013 een muauscript van meer dan 85 duizend woorden en een stapel met honderden foto’s bij uitgever Van Gorcum lagen. Nu nog een boek…

Egbert Meijers en uitgever Ingrid Olthoff van Van Gorcum vroegen mij om het manuscript te lezen en een outline te maken voor het boek. Ik bedacht een structuur met thematische hoofdstukken en een afwisseling van tekst- en beeldhoofdstrukken. Vervolgens verdeelde ik de kopij in drieën: teksten voor het boek, teksten voor een website met extra informatie en teksten waar we afscheid van zouden kunnen en moeten nemen… En aldus geschiedde. Ik redigeerde het manuscript tot het 180 pagina’s tellende boek Flint, zwerver uit de oertijd.
Albert Rademaker stortte zich vol overgave op de vormgeving en maakte er - zoals te doen gebruikelijk - een juweeltje van. Op 3 oktober 2014 werd Flint feestelijk gepresenteerd in het Hunebedcentrum in Borger.

'Flint, zwerver uit de oertijd' (ISBN 9 789023 250197) is te koop in de boekhandel en rechtstreeks bij de uitgeverij via www.vangorcum.nl. Het boek telt 180 pagina's en kost 29,95 euro. De bijbehorende website heeft als adres www.drentseflinten.nl. (2014-10)

meisjeyde g

Uit het hoofdstuk 'Flintenkunst' in Flint: In 2011 werd bij de vindplaats van het Meisje van Yde het flintenmonument 'Broken Circle' onthuld. Derk den Boer maakte een labyrint van 600 flinten dat het omringende akkerland verbindt met het stroomdalletje De Hondstong. Hij ziet zijn 'Broken Circle' als monument van bezinning en reflectie waardoor je voelt wat er op deze plaats is gebeurd.