ToevertrouwdTOEVERTROUWD

opdracht:
eindredactie beleidsnotitie
opdrachtgever:
Het Drentse Landschap

Stichting het Drentse Landschap is al een paar jaar intern bezig om een nieuwe ‘missie’ voor haar organisatie te formuleren. Begonnen als natuurbeheerder ontwikkelde ze zich twintig jaar geleden steeds nadrukkelijker als erfgoedorgnisatie. Behalve eigenaar van natuurterreinen werd de stichting ook de trotse bezitter van enkele honderden monumentale panden, waaronder vrijwel het hele dorp Orvelte.

Het spreekt voor zich dat dit soort veranderingen op tal van fronten organisatorische gevolgen hebben. Het Drentse Landschap koos ervoor om zich naar het voorbeeld van de Britse National Trust te ontwikkelen tot een provinciale trust om zich ook nadrukkelijk als beheerder en beschermer van belangrijke cultuurhistorische objecten te profileren.

Er lag al enige tijd een interne beleidsnotitie waarin de zaak op een rij gezet werd. Er was lange tijd vanuit tal van invalshoeken aan het verhaal gewerkt. Het gevoel was dat alles er wel zo'n beetje in stond, maar dat er teveel zijpaden bewandeld werden en dat veel zaken op verschillende plekken in de nota herhaald werden.
'Het moet korter en directer’ was mijn opdracht. Ik maakte een aantal redactieslagen waarbij we onderweg bijna de helft van het oorspronkelijke aantal woorden wisten kwijt te raken. We bedachten Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap als titel.

Op 5 april 2013 werd de nota door Drents Landschap-directeur Eric van der Bilt overhandigd aan de Drentse gedeputeerde Rein Munniksma (zie bericht op de HDL-site). (2013-04)