DierenwelzijnDIERBARE METGEZELLEN

opdracht:
eindredactie boek vakdidactiek
opdrachtgever:
Veldwerk Nederland

Stichting Veldwerk Nederland heeft een boek gemaakt over het thema dierenwelzijn in het onderwijs. Ze werkte hierbij nauw samen met het lectoraat Welzijn van Dieren van de Hogeschool Van Hall Larenstein en de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten. Het project kreeg subsidie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
De domeinbeschrijving Dierbare metgezellen beschrijft dierenwelzijn vanuit wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke invalshoeken. De beschrijving is bedoeld voor het onderwijs aan kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot veertien jaar. Aan het eind van het boek staan vijftien voorbeeldlessen om te laten zien hoe de verschillende aspecten van dierenwelzijn in het bassisonderwijs en het vmbo aan bod kunnen komen.

Wim Meijberg van Veldwerk vroeg me omin juni de tekst van de domeinbeschrijving te gaan redigeren. Er hadden verschillende mensen aan het project geschreven. De tekst moest consequent gemaakt worden qua structuur en taalgebruik. Ook de voorbeeldlessen die door verschillende mensen gemaakt waren, moesten behoorlijk gestroomlijnd worden. Wim en ik werkten nauw samen bij het afronden van de klus.  Erik Heijthekker van Graip;lan nam de vormgeving en productie van het materieel voor zijn rekening. In de loop van september verschenen boek en promotiemateriaal volgens de planning. (september 2011)

(Er was in het laatste hoofdstuk dat over Huisdier Hond ging, een pagina waar eigenlijk nog een foto op zou moeten. Dus prijkt onze Sam op pagina 91.)