LevensloopLEREN IN EEN LEVENSLOOP

opdracht:
eindredactie onderzoeksrapport
opdrachtgever:
Veldwerk Nederland

In samenwerking met Universiteit Wageningen heeft Veldwerk Nederland onderzoek gedaan om in beeld te krijgen welke jeugdervaringen van invloed zijn op de manier waarop iemand later met natuur en milieu omgaat. Wat is bijvoorbeeld de rol van ouders? Geven kinderen meer om de natuur als hun ouders vroeger regelmatig met ze naar het bos gingen? Hoe belangrijk is die enthousiaste biologieleraar die de klas middagen lang kikkervisjes liet vangen?

Het onderzoek Leren in een levensloop is gebaseerd op een groot aantal interviews over de ‘significant life experiences’ van jonge mensen. Het rapport besluit met aanbevelingen om effectief natuur- en milieueducatie te organiseren.
Het onderzoek Leren in een levensloop werd uitgevoerd door Meike Bulten, Petra Jansen, Kris van Koppen en Karin Sollart. Zij verzorgden elk een deel van het onderzoeksrapport. Ik verzorgde de eindredactie van het boek. (oktober 2010)