portfolioGROEI & IDENTITEIT

opdracht:
eindredactie symposiumboek
opdrachtgever:
gemeente Assen

 In september 2007 organiseerde de gemeente Assen het symposium Stedelijke groei en ruimtelijke identiteit waaraan zo'n 170 mensen deelnamen. Bij de gemeente was Mirjam Wingelaar verantwoordelijk voor de organisatie. Ze vroeg me het symposiumboek te redigeren.

In het boek staan bijdragen van burgemeester Sicko Heldoorn over de Asser School en van Rick Herngreen over steden en hun identiteit. Verder zitten in het boek korte verslagen van de tien workshops en een nawoord van Wybe Nauta, de stadsarchitect van Assen. Gerard Alberts verzorgde de vormgeving van het boek. (2008-05)

Een aantal mensen hield een korte inleiding als 'schot voor de boeg' voor de workshops. Ik was één van die inleiders. U vindt hier een pdf van mijn bijdrage.