portfolio BIOLOGIE NECTAR

opdracht:
eindredactie lesmethode brugklas
opdrachtgever:
Wolters-Noordhoff

Sinds enige tijd brengt Wolters-Noordhoff een methode biologie op de markt voor het voortgezet onderwijs onder de titel Nectar. Toen de eindredacteur van dienst om voor haar uiterst plezierige redenen verstek moest laten gaan – ze ging met zwangerschapsverlof – werd ik gevraagd of ik voor deel 1 VMBO Basis de honneurs als eindredacteur wilde waarnemen.
Ligt het aan mij of maakten we 25 jaar geleden bij mijn eerste schoolboekenuitgever Ten Brink in Meppel echt veel moeilijker biologieboeken voor onze toenmalige twaalfjarigen dan tegenwoordig? Of ben ik oud aan het worden? (2002-10)