Expeditiepoort BoerenEXPEDITIEPOORT BOEREN

opdracht:
schrijven teksten expositie
opdrachtgever:
De Hondsrug Geopark

De Expeditiepoort Boeren is de vijfde expositie die Kim de Regt (Make Me Think Amsterdam) voor De Hondsrug Geopark bouwde. Deze expositie kreeg een eigen plek in een fraai nieuw houten gebouw bij museumboerderij Nabershof aan het Noordeind bij Emmen.
Kim vroeg me met hem mee te denken over de opzet van een expositie over het boerenleven op de Hondsrug. Dar was in het najaar van 2015. Het duurde bijna vijf jaar voor de Expositiepoort Boeren kon worden geopend. (Voor zover er in tijden van corona iets echt geopend kan worden…)

Als uitgangspunt kozen we niet voor een  overzicht van het boerenleven door de eeuwen heen. We bepaalden ons tot twee thema’s die we op allerlei manieren hebben uitgewerkt: het boerenleven zo’n honderd jaar geleden en de vorm en functie van de boerderij.
Centraal in de ruimte kwam een tafel van twee bij acht meter waarop we zo’n twintig activiteiten voor de bezoekers presenteerden. (maart 2020)

Gegevens Expeditiepoort Boeren

 tafel poort

Ontwerptekening Kim de Regt (Make Me Think Amsterdam)