portfolio HANDBOEK TOEVOEGEN

opdracht:
voorbereiden losbladige uitgave
opdrachtgever:
Raad voor Rechtsbijstand Leeuwarden

De Raad voor Rechtsbijstand in Leeuwarden geeft het losbladige Handboek Toevoegen uit. Het boekwerk is bedoeld voor advocaten die toegevoegd worden aan verdachte om hem of haar juridisch bij staan. In het handboek worden de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet gevolgd om betrokkenen steeds van het laatste nieuws op de hoogte te brengen en houden.

Het bestaande systeem was inmiddels buitengewoon omslachtig geworden waardoor de oorspronkelijke tekst via tal van toevoegingen en mutaties feitelijk digitaal als verloren moest worden beschouwd. De Raad had alles weer opnieuw gedigitaliseerd.
Vanuit een tekstredactieopdracht bedacht ik samen met de mensen van de Raad een systeem om de zaak op te splitsen in een groot aantal handig gekozen Wordbestandjes. Hierin konden de veranderingen worden bijgehouden waarna de nieuwe pagina's steeds als pdf voor reproductie konden worden aangeboden. (2007-04)