OFAONDERNEMERSFONDS
ASSEN
opdracht:
verzorgen website
opdrachtgever:
Ondernemersfonds Assen

Sinds 2011 heeft Assen een Ondernemersfonds. De middelen in het fonds worden via een OZB-opslag door alle ondernemers samen opgebracht. Sindsdien verdeelt OFA jaarlijks zo'n 400 duizend euro voor projecten in de binnenstad en op de bedrijventerreinen. Het eerste wapenfeit was destijds een bijdrage aan het Chinatown Assen project in november 2011 met onder andere de grote verlichte draak in De Kolk.

In opdracht van de Stichting Ondernemersfonds Assen hielp ik in 2011 de site www.ondernemersfondsassen.nl ontwikkelen. Destijds verliepen de contacten met OFA via bestuurssecretaris en goede vriend Henk Lohrengel. Henk kwam in 2018 te overlijden. Sindsdien werk ik samen met Esther van Riezen om de site zo actueel mogelijk te houden.

Naast nieuws over de uitgevoerde projecten worden maandelijks de beschikkingen van OFA voor het subsidiĆ«ren van projecten  gepubliceerd. Ook proberen we voor de ondernemers alle documenten van OFA steeds beschikbaar te hebben om het functioneren van het Ondernemersfonds zo transparant mogelijk te doen zijn.
Boris Stokman is mijn trouwe steun en toeverlaat als het gaat om de technische kant van deze website. (2023-03)