Het geheim van Frangokástello

FrangokástelloFRANGOKASTELLO (Kreta) Het woord Frangokástello betekent ‘het kasteel van de Franken’. Voor de Kretenzers waren alle mannen die met een boot uit het westen kwamen, Franken. Dus ook de Venetiërs die hier in 1371 een groot kasteel op hun eiland kwamen bouwen.

 

Waarom het kasteel er destijds moest komen, is niet echt duidelijk. De officiële lezing is dat de Venetiërs, die het eiland kort daarvoor voor 1000 zilverstukken uit de failliete Byzantijnse boedel hadden gekocht, de vruchtbare Sfakiá-streek tegen piraten van overzee wilden beschermen.
De bouw van Frangokástello ging niet bepaald van een leien dakje. Wat de bouwvakkers overdag gebouwd hadden, werd ’s nachts door onbekenden grotendeels weer ongedaan gemaakt. Pas toen de Venetiërs een compleet leger vanuit hun thuisbasis Chania stuurden, hielden de ongeregeldheden’s nachts op. Vanaf dat moment verliep de bouw voorspoedig en kon het kasteel in gebruik worden genomen.

Boven de poort staat de leeuw van San Marco die na meer dan zes eeuwen geen misverstand laat bestaan over de oorsprong van het kasteel. We hebben een kaartje gekocht bij een aardige mevrouw aan een tafeltje buiten de poort. Binnen hebben we het rijk alleen. Via een houten trap klimmen we in de toren omhoog. Boven valt ons oog plotseling op een veertiende-eeuws detail. Frangokástello heeft alleen schietgaten aan de landzijde… De vijand kwam niet van zee.
(juni 2015)