RoodbaardDE TUINMAN VAN ASSEN

opdracht:
artikel geschiedenis Assen
opdrachtgever:
Asser Historisch Tijdschrift


Voor het Asser Historisch Tijdschrift 2017/2 schreef ik een artikel over tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) die zijn jeugd in Assen doorbracht en later veel opdrachten kreeg van eigenaren van borgen en herenhuizen in Noord-Nederland, dus ook van verschillende Asser families.
Als geen ander bepaalde Roodbaard het aanzien van Assen in de eerste decennia van de negentiende eeuw. In het artikel noemde ik Roodbaard dan ook ‘De tuinman van Assen’.

Roodbaard introduceerde in Noord-Nederland de zogeheten landschapsstijl i9n de tuinarchitectuur met romantisch slingerende paden en kronkelige waterpartijen. Er kwamen heuvels in de parken, je kreeg verrassende doorkijkjes naar de omgeving. De landschapsstijl zei dat we weer van de natuur mochten houden.
In het artikel beschrijf ik een aantal tuinen en landgoederen van Roodbaard in Assen aanlegde in de jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw : Overcingel aan de Oostersingel, het Witte Huis aan de Vaart en De Eerste Steen aan de Beilerstraat. Ook ontwierp Roodbaard destijds in opdracht van de gemeente Assen een nieuwe aanleg van de Brink en de Oude Vijver in het Asserbos.

Deze tekening (Drents Archief) is een fragment van Roodbaards ontwerp van de tuin van het Witte Huis in Assen. De foto bij dit artikel geeft de oude situatie weer. De tuin verdween grotendeels toen vlak voor de Tweede Wereldoorlog de Alteveerstraat ten noorden van de Vaart bebouwd werd en het Witte Huis het achterste deel van zijn tuin kwijt raakte.

roodb witte huis 

Roodbaard-experts Els van der Laan en Willemieke Otten van N0.0RDPEIL in Sneek, die me geholpen hebben bij het maken van het artikel, zijn ervan overtuigd dat Roodbaard nog veel meer gedaan heeft in de stad. Zij komen tot een lijst met negentien tuinen en parken in Assen die het werk van Roodbaard zouden kunnen zijn.(2017-06)

Kijk hier voor het artikel ‘De tuinman van Assen’ in het Asser Historisch Tijdschrift 2017/2.
Wie meer wil weten over het werk van Roodbaard, moet 'ns kijken op de site www.roodbaardsrijkdom.nl van Els van der Laan en Willemieke Otten
(2017-06)