Literaire reisDRENTHE, LITERAIRE REIS

opdracht:
schrijven inleiding bloemlezing
opdrachtgever:
Stichting Achterland Zeist

Jan-Paul Rosenberg van Stichting Achterland ken ik inmiddels al een flink aantal jaren. In 2004 stond hij ineens op de stoep, herinner ik me. Hoe hij aan mijn naam kwam, weet ik niet meer. Hij vertelde dat zijn stichting boeken maakte: bloemlezingen met gedichten en prozastukken en dat hij een boek Drenthe door dichtersogen wilde maken.
Zou ik een inleiding voor het boek willen schrijven?
Ik verbaasde mij over het enthousiasme waarmee hij met zijn boek bezig was. Hoe hij instellingen en organisaties verleidde mee te werken en boeken te kopen. Jan-Paul leek in niets op een geslepen zakenman. Dat was hij dan ook niet. Jan-Paul is een oprecht liefhebber van poëzie die alles op alles zet om zijn boeken te realiseren.
Hoe lang moet die inleiding, vroeg ik.
Een pagina of tien?
Ik schreef de inleiding.
Een paar maanden later lag Drenthe door dichtersogen er.

Dit jaar kwam Jan-Paul weer even langs, zoals hij door de telefoon aankondigde. Hij had een nieuw boek over Drenthe op stapel. Een literaire reis langs het water zou het deze keer worden. Net als tien jaar geleden verbaasde ik me over de verwachte en vooral ook onverwachte stukken die hij voor de bloemlezing tevoorschijn getoverd had.
Kon hij weer op me rekenen voor de inleiding?
Gewoon weer tien pagina’s?
Komt goed, Jan-Paul…
Ik schreef ‘Dichter langs de oever’.

Op vrijdag 13 november 2015, niet wetende wat we een paar uur laten zouden horen en zien, hief het gezelschap het glas in het Gevangenismuseum. Iedereen was er. Jan-Paul Rosenberg had het hem weer geflikt. Een beetje verlegen nam hij de complimenten in ontvangst. Zijn dochters deelden de boeken uit.
Ik weet zeker dat Jan-Paul over tien jaar weer op de stoep zal staan. (november 2015)

Meer over Drenthe, literaire reis langs het water zoals de bestelgegevens is te vinden op www.achterland.nl.