Onze tijd daarONZE TIJD DAAR

opdracht:
schrijven portretten Drentse veteranen
opdrachtgever:
Stichting Drentse Veteranen

Stichting Drentse Veteranen organiseert in 2013 voor de vijfde keer de Drentse Veteranendag waar zo'n vijfhonderd Drenten die Nederland in den vreemde gediend hebben, elkaar een dag lang treffen en samen herinneringen ophalen. Ter gelegenheid van het eerste lustrum besloot het bestuur een boek te laten maken met korte interviews met oude en jonge veteranen. Voorzitter Henk van de Boer en commissielid Tjeerd Geerts vroegen of ik iets voor de klus voelde. We werden het snel eens.

In de maand januari plande ik de zestien interviews. De oudste geïnterviewde was bijna negentig, de jongste halverwege de twintig. Tijdens de voorbereiding kwam een van de veteranen te ovelrijden. Ik sprak met veteranen van de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Korea, Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië en Afghanistan.

De belangrijkste vraag was steeds: Wat heb je van die missie meegenomen? Waar denk je nog steeds vaak aan?
Ik kreeg directe en eerlijke antwoorden. Er waren verschillen, maar ook heel veel overeenkomsten in de verhalen.
De saamhorigheid van toen, daar had iedereen het over. In een gesprek met Willem Dekker van het Dagblad van het Noorden bedacht ik dat al mijn geïnterviewdenhet zo ongeveer ervaren hadden als de 'Mooiste klotentijd van hun leven'.
(Kijk hier voor het interview in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 6 april 2013.)

Als titel van het boek bedachten we Onze tijd daar. Ik schreef over de titel in de inleiding van het boek:
'Je hoort het ze vaak zeggen, als je met veteranen praat: 'Onze tijd daar'. Het heeft iets van een bezweringsspreuk die ze gebruiken om hen van de anderen te onderscheiden. Het is 'wij' tegenover 'jullie': wij hebben iets meegemaakt dat jullie nooit zullen kennen, hoeveel we er ook van vertellen. Minstens zo belangrijk in de titel is het woord 'daar'. Het is het tweede woord dat onderscheid maakt: jullie zijn 'hier' gebleven, terwijl wij 'daar' waren. 'Onze tijd daar' is een ode aan de kameraadschap die alle veteranen gemeen hebben.'

Fotograaf Sake Elzinga maakte een dag lang prachtige portretten van de heren. Erik Heythekker van Grafiplan gaf het boek een structuur waar je niet omheen kunt.

Onze tijd daar telt 96 pagina’s. Het boek is in de boekhandel te bestellen (ISBN 978 94 9148 630 6) en kost 12,50 euro. (2013-04)