Sake Elzinga maakte de stemmige coverfotoDE SWA TEN VOETEN UIT

opdracht:
schrijven publicatie bij eeuwfeest
opdrachtgever:
Stichting Woningbeheer Assen

 In 1983 schreef ik bij het 75-jarig jubileum van de SWA het boek Gaarne zouden we een woning willen hebben. SWA-directeur Klaas Stol vroeg me om bij het 100-jarig bestaan in 2008 een nieuw jubileumboek te schrijven.
Eén ding wisten we zeker. Het moest geen vervolg worden op Gaarne zouden we een woning willen hebben. We wilden het eigen karakter van de laatste jaren benadrukken en hebben ervoor gekozen om de geschiedenis van de SWA te beschrijven die in 1969 ontstond uit de fusie van de Bouwvereniging Assen en Bouwstichting Boaz. Dit verhaal is Stichting Woningbeheer Assenten voeten uit geworden.

Aan de basis van het boek liggen interviews met degenen die de afgelopen veertig jaar een hoofdrol in de geschiedenis van de SWA gespeeld hebben. Ik gebruikte hun verhalen als achtergrondinformatie. Op een groot aantal plaatsen in het boek komen de betrokkenen zelf aan het woord.

Ik heb geprobeerd om Stichting Woningbeheer Assenten voeten uit niet alleen over de SWA te laten gaan, maar vooral ook om aan de hand van de geschiedenis van de SWA te laten zien hoe de afgelopen veertig jaar de sociale woningbouw zich ontwikkeld heeft in Nederland ontwikkeld heeft. En te laten zien wat er in die jaren met de stad Assen gebeurd is.
In het boek zitten tien portretten die fotograaf Sake Elzinga van de bewoners van tien huizen van de SWA maakte. Erik Heijthekker van Grafiplan was vormgever en producent van het boek. Gea Geers was verantwoordelijk voor het project bij de opdrachtgever en ze verzorgde o.a. de eindredactie van Stichting Woningbeheer Assen ten voeten uit. (2008-05)

Klik hier voor een pdf van het complete boek.