portfolio GOEDERENVERVOER

opdracht:
brochure beleidsdocument
opdrachtgever:
SNN

Groningen, Fryslân en Drenthe hebben vastgesteld welke kant ze de komende jaren met het goederenvervoer in de regio op willen.
In de Regiovisie Goederenvervoer komt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland met nieuw beleid en concrete acties op dit punt. Ik kreeg de opdracht het dikke 'techneutenrapport' samen te vatten tot de hoofdlijnen van het noordelijk vervoersbeleid. (2004-04)

Klik hier voor een pdf van de brochure.